ABC instalacji gazowych:
Podstawą w dziedzinie instalacji i użytkowania LPG są:
– profesjonalny, staranny i przemyślany montaż instalacji;
– dokładne strojenie sterownika i wtryskiwaczy LPG z zachowaniem odpowiednich procedur, wypracowanych dzięki wiedzy i doświadczeniu montażystów;
– właściwy dobór komponentów przeznaczonych do aplikacji;
– dbałość o stan techniczny układu zasilania – dokładna diagnoza przed zainstalowaniem zasilania LPG, terminowe przeglądy;
Zachowanie wszystkich powyższych warunków pozwala osiągnąć efekt kompatybilności układu gazowego z silnikiem, a tym samym zapewnia wysoki standard bezpieczeństwa i komfortu użytkowania pojazdu.

Z tego względu, firma KOŁOMAX oferuje montaż i obsługę instalacji LPG w pełnym zakresie – od diagnostyki wstępnej, poprzez montaż i regulację instalacji, do obsługi serwisowej (w tym przeglądu instalacji zasilającej).

 

Zalecenia przed montażem LPG
Przed montażem LPG zalecamy:
– przegląd układu zapłonowego, z obligatoryjną wymianą świec zapłonowych;
– wymianę filtra powietrza w przypadku instalacji I lub II generacji;
– sprawdzenie występowania błędów ECU benzynowego w pojazdach posiadających układ samodiagnostyki pokładowej OBD2.

Wszystkie wymienione czynności oczywiście można wykonać w naszym zakładzie.

 

Zalecenia w czasie użytkowania LPG
Dla pełnego komfortu korzystania z instalacji LPG zalecamy:
– utrzymywanie poziomu benzyny w okolicach od ¼ do ½ pojemności baku;
– skrócenie o 20-30% interwału wymiany świec zapłonowych, przy zachowaniu dotychczasowej częstotliwości wymiany oleju i filtru powietrza;
– dokonywanie wymiany filtrów gazu w/g książki gwarancyjnej danego producenta instalacji LPG;
– co kilka (5-8) tankowań całkowite zużycie gazu, celem uniknięcia zbyt dużego nagromadzenia zanieczyszczeń w butli gazowej, a w efekcie zatkania smoka lub przewodu fazy ciekłej (może to nastąpić przy nieplanowanym maksymalnym wyjeżdżeniu gazu po kilkudziesięciu tankowaniach uzupełniających);
– rzetelny pomiar ilości spalanego paliwa gazowego wskazane jest przeprowadzanie pomiarów przy tankowaniu pustej butli do pełna (z zachowaniem paragonu) i sprawdzanie ile przejedziemy km na uzupełnionej ilości LPG. Niestety w przypadku instalacji LPG nie sprawdza się pomiar polegający na dolewaniu paliwa po przejechaniu dystansu 100km.

W ramach oferty chętnie udzielamy dodatkowych wskazówek, wynikających z indywidualnych cech instalacji i pojazdu.

 

Składowe instalacji gazowej IV generacji
Zawór tankowania – pozwala na bezpieczne i szczelne tankowanie
Zawór tankowania mini – umożliwia montaż wlewu gazu w trudno dostępnych miejscach np. w okolicy wlewu paliwa.
Maskownica zaworu tankowania – pozwala w estetyczny sposób wykończyć montaż wlewu, włącznie z doborem kolorystyki (w ramach podstawowej palety barw).
Przewód gazowy (tankowania) – pozwala na doprowadzenie gazu w fazie płynnej podczas tankowania do wielozaworu i dalej do butli.
Wielozawór – jest to zespół zaworów w skład których wchodzą zawór zbyt dużego wypływu gazu, zawór zamykający ręczny, zawór zamykający elektryczny, zawór termiczny, zawór ciśnieniowy, zawór pełnego tankowania  80% napełnienia butli; istnieje podział wielozaworów ze względu na wysokość butli, kąta pochylenia i umiejscowienia flanszy montażowej; istnieje również podział na wyjście fazy ciekłej 6 lub 8 mm.
Czujnik poziomu gazu  z pomocą pływaka, który jest częścią wielozaworu, przekazuje stan napełnienia butli do sterownika LPG, a ten do panelu kontrolnego zamocowanego w kabinie.
Butla gazowa – występują dwa typy butli troidalny i cylindryczny; produkt ten wykonany jest z grubej stali wysokojakościowej; produkcję zakańcza się surową kontrolą techniczną oraz wydaniem dopuszczenia do montażu.
Przewód gazowy (zasilania) – pozwala na doprowadzenie LPG w stanie ciekłym do elektrozaworu reduktora; istnieją dwa stosowane przekroje 6mm oraz (przy dużych mocach silników) 8mm.
Elektrozawór – zawór z cewką elektromagnetyczną mający za zadanie zamknąć dopływ fazy ciekłej LPG do reduktora; zazwyczaj w korpusie elektrozaworu zabudowany jest wymienny wkład filtra fazy ciekłej; istnieją różne typy, jak i rozmiary wejścia i wyjścia fazy ciekłej 6 oraz 8mm
Filtr fazy ciekłej – posiada wymienny wkład, korpus jest zintegrowany z elektrozaworem lub jako element samodzielny.
Parownik – ten element jest bardzo ważnym ogniwem w procesie przygotowania gazu LPG do dawkowania; głównym jego zadaniem jest zmiana stanu skupienia z fazy ciekłej na lotną; drugim etapem pracy tego urządzenia jest utrzymanie określonego ciśnienia fazy lotnej; posiada ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa; może posiadać elektrozawór fazy ciekłej, jak również może być wyposażony w gniazdo filtra fazy ciekłej; parowniki dzieli się na jedno- lub dwustopniowe, z podziałem na wydajność mocową.
Przewody gazowe (gumowe) – zapewniają transport gazu w fazie lotnej z reduktora do wtryskiwaczy z zapewnieniem odporności na drgania.
Filtr fazy lotnej  zapewnia filtrację gazu w fazie lotnej; w dużych mocach powinien być odpowiednio duży; istnieją filtry, które można zastosować jako rozdzielacze, lub jako kompensację między listwami wtryskowymi (szczególnie w silnikach V6, V8 i V12).
Czujnik temperatury gazu – czujnik przekazujący do sterownika LPG informacje o temperaturze fazy lotnej, co jest wykorzystywane do korekcji czasów wtrysku gazu.
Czujnik ciśnienia gazu – czujnik przekazujący do sterownika LPG informacje o ciśnieniu fazy lotnej LPG, celem korekcji czasów wtrysku gazu.
Wtryskiwacze gazowe – najbardziej precyzyjny element instalacji gazowej; odpowiada za precyzyjne dawkowanie gazu w fazie lotnej do kolektora dolotowego; istnieją wtryskiwacze 1,2 3,4 cylindrowe; w przypadku możliwości łączenia wtryskiwaczy wspólną listwą, nie należy przekraczać ilości sztuk 4 lub łączyć listew wtryskowych w sposób tandemowy np. 3+3.
Jednostka sterująca – jest zaawansowanym urządzeniem elektronicznym z wgranym własnym programem, który czuwa nad prawidłowym sterowaniem poszczególnych elementów instalacji, obliczaniem korekt, aktywacją lub dezaktywacją różnego rodzaju funkcji, interpretacji sygnałów itp.
Panel kontrolny – niewielki element elektroniczny, umieszczony w estetycznej obudowie, zainstalowanej na desce rozdzielczej; panel pokazuje poziom paliwa i stan pracy układu gazowego za pomocą zestawu diod LED różnego koloru; w panelach nowszej generacji diody potrafią świecić w sposób zależny od naświetlenia kabiny pojazdu oraz wskazywać usterki za pomocą kodów błyskowych.
Wiązka elektryczna – jest zestawem przewodów elektrycznych o ściśle dobranych przekrojach w zależności od zapotrzebowania prądowego poszczególnych grup wiązek, z czego grupa zasilania posiada gniazdo bezpiecznika; wiązka wyposażona jest w zestaw złącz, z których priorytetowe są złączami hermetycznymi odpornymi na wilgoć i zanieczyszczenia.